Slováci vynašli unikátny program, ktorý učí čítať hendikepované deti

Problémy s výučbou čítania môžu byť spôsobené rôznymi diagnózami ako je dysfázia, dyslexia či autizmus, ale aj bežnými odchýlkami od normy. Program Vizuálne čítanie – Visual Reading, za ktorým stojí partia šikovných Slovákov s lídrom Dušanom Barancom, je edukačným nástrojom pomáhajúcim s výučbou čítania.

Program je určený na výučbu čítania, rozvoj porozumenia reči a sluchovej diferenciácie nielen pre deti so špeciálnymi potrebami, ale i pre výučbu čítania a porozumenia reči pre deti z málo podnetného prostredia, pre dospelých s poruchami reči a pre deti a dospelých z geograficky Európe veľmi vzdialených regiónov, ako sú Ázia či Afrika. Slúži tiež na nácvik predškolského čítania. Prostredníctvom programu sa dieťa učí čítať hlásky, slabiky a slová v dvanástich úrovniach s využitím vizuálneho prístupu. Nejde však o hru – tento nástroj si vyžaduje odborné vedenie, pričom Visual Reading spolupracuje s množstvom expertov z oblasti psychológie, pedagogiky i informačných technológií. Od roku 2016, kedy začal predaj programu, ho už ocenili stovky špeciálnych pedagógov, logopédov, psychológov, liečebných pedagógov aj rodičov detí s postihnutím, ktorí túto metódu výučby vyskúšali.

„Deti so špeciálnymi potrebami navštevujú pravidelne rôzne typy terapeutických zariadení ako napr. logopedické ambulancie, špeciálno-pedagogické poradne, psychologické poradne. Frekvencia týchto návštev je však nízka – pohybuje sa od jednej návštevy týždenne po jednu návštevu za osem týždňov podľa toho, aké má dieťa problémy a v ktorej krajine žije. Čas medzi týmito návštevami je pritom ideálna možnosť na realizáciu výučby v domácom prostredí, ktorá je riadená a monitorovaná odborníkom. Vytvárame multilingválny systém, ktorý je vhodný pre väčšinu diagnóz a pre väčšinu výučbových postupov,“ vysvetľuje Dušan Baranec.

Projekt vyhral aj tohtoročné slovenské kolo súťaže Chivas VENTURE určenom pre podnikateľov a startupy. Presvedčil porotu, ktorá zo všetkých šesťdesiatich piatich prihlásených projektov vybrala práve Visual Reading ako ten najprepracovanejší. Dušan Baranec so svojim tímom tak bude Slovensko reprezentovať v máji na svetovom finále v Amsterdame a spolu s ostatnými najlepšími svetovými startupmi môže zabojovať aj o lákavú výhru až do výšky milión dolárov.

Matúš Kollár, brand manažér značky Chivas Regal, hovorí: „Projekt Visual Reading nás zaujal práve jeho spoločenským presahom, ale aj medzinárodným potenciálom. Veríme, že aj naša súťaž bude spôsobom, ako sa môže projekt etablovať na medzinárodnom trhu a pomôcť tak znevýhodneným deťom vo všetkých kútoch sveta.“

Aktuálne informácie o súťaži Chivas VENTURE je možné nájsť na webstránke, Facebook stránke značky Chivas Regal alebo YouTube kanáli.

Pre vstup na túto stránku musíte mať minimálne 18 rokov

V našej spoločnosti dbáme na zodpovedný prístup ku konzumácii alkoholu - viac na www.pisrozumom.sk, a preto používateľmi našich stránok môžu byť len osoby staršie ako 18 rokov.

Prosíme uveďte Váš VEK, ďakujeme.