Profesný rozvoj

Pernod Ricard Slovakia: Ideálne miesto na osobný rozvoj

Naši zamestnanci pre nás predstavujú jednu z najväčších konkurenčných výhod. Ich profesijný a osobnostný rast je pre nás veľmi dôležitý. Každý zamestnanec má preto svoj vlastný plán rozvoja, ktorý je zostavený presne podľa jeho individuálnych potrieb.

Pre nováčikov

Aby sme našim nováčikom uľahčili orientáciu, organizujeme v priebehu prvých troch mesiacov špeciálny trojdňový zoznamovací program. Prvý deň strávia dopoludnie v bratislavskom sídle Pernod Ricard Slovakia, kde sa dozvedia dôležité korporátne informácie a spoznajú domáce oddelenia (marketing, sales a finance). Na druhý deň program pokračuje v Prahe, kde sa noví zamestnanci hlbšie oboznámia s fungovaním všetkých kľúčových oddelení spoločnosti a so všetkými dôležitými procesmi. Tretí deň je výletom do Karlových Varov, kde sa nováčikovia dozvedia ďalšie dôležité informácie, navštívia výrobný závod Becherovky, a tiež Jan Becher Múzeum.

Pre všetkých zamestnancov

Našich zamestnancov sa snažíme neustále motivovať a dávať im priestor na rast. Každý zamestnanec sa pravidelne stretáva so svojím nadriadeným, s ktorým sa snaží nájsť a identifikovať ďalšie oblasti vlastného profesijného rozvoja. Naša ponuka rozvojových aktivít pre stálych zamestnancov zahŕňa tieto možnosti:

  • Externé tréningy a školenia šité na mieru našim zamestnancom (jazykové kurzy, manažérske akadémie, školenia soft skills – vyjednávanie, time management atď ., odborné školenia, legislatívne školenia, a pod.)
  • Interný mentoring
  • Interné fóra
  • Interný program pre talenty a nástupcov
  • Produktové školenia
  • Koučing (pre senior manažérov)
  • Výmenné stáže v rámci zahraničných pobočiek Pernod Ricard