Hodnoty a firemná kultúra

Sila spoločne zdieľaných hodnôt

„Jedinečná a celosvetovo zdieľaná kultúra Pernod Ricard umožnila našej spoločnosti impozantný rast bez toho, aby pritom musela zľaviť zo svojich kľúčových hodnôt. Dodržiavanie týchto hodnôt a princípov nám dáva reálnu konkurenčnú výhodu a na meno Pernod Ricard ‚Créateurs de convivialité` (‚Tvorcovia pohostinnosti‘) tak môžeme byť všetci právom hrdí.“

                                                                                              Patrick Ricard a Pierre Pringuet

Ricard_Pringuet_compressed-460x305

Naše hodnoty

V rámci skupiny Pernod Ricard, a teda aj v spoločnosti Pernod Ricard Slovakia, si ctíme nasledujúce hodnoty:

Ústretovosť a jednoduchosť

Svojich zamestnancov vedieme k tomu, aby boli ústretoví, otvorení, srdeční a priateľskí. Platí to tak pre vzťahy vo vnútri firmy, ako aj pri styku s našimi odberateľmi a verejnosťou. Priateľská a zároveň úctivá atmosféra je našou prioritou.

Podnikavosť

Decentralizovaný model rozhodovania, ktorý skupina Pernod Ricard uplatňuje, podporuje unikátnym spôsobom podnikateľského ducha. Naši zamestnanci sú prirodzene motivovaní k iniciatívnemu prístupu a navyše sú priamo zainteresovaní na finančnej výkonnosti celej skupiny.

Čestnosť

Dbáme na to, aby všetci zamestnanci dodržiavali pravidlá etiky a transparentného konania. Akcionári, zákazníci aj spotrebitelia sa tak môžu spoľahnúť na pravdivosť poskytovaných informácií, vynikajúcu kvalitu výrobkov a na náš zodpovedný prístup k okoliu.

Zodpovednosť

Naši zamestnanci dodržiavajú interné firemné pravidlá a vždy konajú v záujme spoločnosti Pernod Ricard Slovakia. Zmysel pre etiku s dôrazom na rešpekt a transparentnosť má byť u všetkých zamestnancov skupiny Pernod Ricard samozrejmosťou.

Jednotná kultúra

Vytváranie firemnej kultúry podporuje celý rad interných podujatí a najmä náš vlastný vzdelávací program. Jeho cieľom je nielen predstavenie spoločnosti novým zamestnancom a šírenie kultúry Pernod Ricard, ale tiež podpora zamestnancov, rozvoj ich kľúčových kompetencií a zdieľanie vlastných osvedčených postupov. Pocit príslušnosti k firemnej kultúre, v rámci ktorej všetci naši zamestnanci konajú ako podnikatelia a reprezentanti firmy, má veľký podiel na celkovom úspechu spoločnosti.