Pernod Ricard patrí medzi najzodpovednejšie spoločnosti sveta

Ocenené spoločnosti podľa OSN najlepšie dodržiavajú ciele trvalo udržateľného rozvoja a odvádzajú zodpovednú prácu v globálnych dodávateľských reťazcoch. Medzi lídrov na svetovom trhu, ako sú značky Danone, Nestlé či Volvo, sa tak aktuálne zaradila aj spoločnosť Pernod Ricard. A medzi spoločnosti s najaktívnejším prístupom k spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti patrí naozaj oprávnene: keďže všetky produkty z portfólia Pernod Ricard pochádzajú z prírody, ochrana a zveľaďovanie životného prostredia je jedným z princípov spoločnosti už od jej vzniku. Takisto sa spoločnosť zaviazala k otvorenosti a transparentnosti voči všetkým svojim partnerom i komunitám, v ktorých pôsobí. Od roku 2003 je členom globálnej iniciatívy Global Compact a spolu s jej ostatnými členmi sa podieľa na napĺňaní cieľov trvalej udržateľnosti.

Erik Čížek, generálny riaditeľ Pernod Ricard Slovakia, k tomu povedal: „Sme hrdí na to, že sme jedinou spoločnosťou z našej oblasti podnikania, ktorá sa tento rok stala členom Global Compact LEAD Company. Od našich počiatkov podnikáme odvážne kroky smerujúce k zabezpečeniu trvalo udržateľného a zodpovedného prístupu v rámci celého nášho podnikania a tešíme sa na pokračovanie našej cesty s iniciatívou Global Compact, aby sme tieto praktiky dotiahli ešte ďalej – a plnili si tak svoju úlohu pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.“

Pre vstup na túto stránku musíte mať minimálne 18 rokov

V našej spoločnosti dbáme na zodpovedný prístup ku konzumácii alkoholu - viac na www.pisrozumom.sk, a preto používateľmi našich stránok môžu byť len osoby staršie ako 18 rokov.

Prosíme uveďte Váš VEK, ďakujeme.