Pernod Ricard pokračuje v spolupráci s programom Erasmus už siedmy rok

Spoločnosť Pernod Ricard aktívne pokračuje v snahe edukovať študentov v oblasti zodpovednej konzumácie alkoholických nápojov. V rámci 30. výročia európskeho výmenného programu Erasmus (ESN) pokračuje v tomto partnerstve a spúšťa už siedmy, po sebe idúci, ročník projektu Zodpovedných párty. Od roku 2010 sa pod záštitou tohto projektu uskutočnilo takmer 500 “zodpovedných večierkov” v 32 krajinách po celej Európe, ktoré nepochybne zvýšili povedomie o potrebe primeranej a zodpovednej konzumácie alkoholických nápojov medzi 330 000 študentmi.

Alexandre Ricard, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Pernod Ricard Group a Christian Porta, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Pernod Ricard pre EMEA/LATAM (Európa, Blízky východ, Afrika a Latinská Amerika) pricestovali v utorok 24. januára do Bruselu, aby potvrdili svoju podporu projektu a osobne sa porozprávali so študentmi. V rámci návštevy Bruselu sa Alexandre Ricard zúčastnil debaty na tému “Európski študenti: cesta k väčšej zodpovednosti?” spolu s predstaviteľmi Európskej komisie a zástupcami Programu Erasmus, ktorý reprezentovala jeho prezidentka Safi Sabuni. 

Alexandre Ricard k projektu Zodpovedných párty povedal: „Veľmi ma teší, že už siedmykrát po sebe obnovujeme naše partnerstvo s programom Erasmus a pokračujeme v projekte Zodpovedných párty. Tento projekt, ktorého cieľom nie je zviditeľniť spoločnosť alebo značku Pernod Ricard, je pre mňa jedným z najlepších príkladov paneurópskej iniciatívy venovanej zodpovednému prístupu k alkoholickým nápojom za účelom oslovenia mladých ľudí. V spolupráci so známymi osobnosťami a hercami máme potenciál úspešne reagovať na tento problém. Ako dôležitý hráč v danej oblasti prinášame týmto preventívnym projektom istú pridanú hodnotu – pretože je v našom najlepšom záujme, aby sme propagovali úspešnosť zodpovednej konzumácie alkoholických nápojov.”

Projekt Zodpovedných párty je úzko koordinovaný s mnohými rôznymi iniciatívami skupiny Pernod Ricard po celej Európe, no tiež globálne za účelom spropagovania zodpovedného prístupu k alkoholickým nápojom medzi študentmi základných, stredných aj vysokých škôl. Na Slovensku bol napríklad úspešne odštartovaný projekt Hovorme o alkohole v spolupráci so združením Fórum Pi s rozumom Slovensko, ktoré spája najväčších distribútorov a výrobcov alkoholických nápojov. V rámci svojich aktivít zapája do diskusie školy, rodičov aj deti a tínedžerov a zvyšuje povedomie o rizikách nadmernej konzumácie alkoholických nápojov medzi študentmi. V rámci programu už bolo oslovených viac ako 8 000 mladistvých.

V Španielsku sa Iniciatíva Adolescencia a alkohol uskutočnila s rovnakým cieľom. Podobné programy prebiehajú aj v Ázii, napríklad v Japonsku je to program s názvom “No Ikki!” (Neopíjaj sa do nemoty!), ktorý odrádza mladistvých od nadmernej konzumácie alkoholu.

Najnovšie výsledky z posledných dvoch rokov podľa nezávislej vedeckej štúdie vykonanej odborníkmi z Nadácie pre výskum konzumácie alkoholu (Foundation for Research in Alcohology (FRA) potvrdzujú úspešnosť tohto projektu: 85% respondentov vníma projekt Zodpovedných párty pozitívne a 92% z nich považuje poskytované rady za veľmi prospešné.

Pri pohľade vo väčšom meradle na základe zistení štúdie HBSC*, ktorú realizuje svetová zdravotnícka organizácia WHO, sa ukazuje výrazne pozitívny trend znižovania konzumácie alkoholu mladistvými vo väčšine krajín. Čo sa týka konkrétne Slovenska, nadmerná konzumácia alkoholu mladistvými sa od roku 2005 znížila o viac ako 50% a dostala sa tak na európsky priemer.

Viac o Projekte Zodpovedných párty:

Od roku 2010 spoločnosť Pernod Ricard Group v spolupráci s paneurópskym  programom Erasmus, podporujúcim zahraničné výmenné stáže vysokoškolských študentov v 39 európskych krajinách, zorganizovala Zodpovedné párty, počas ktorých veľvyslanci programu (známe osobnosti, herci aj študenti) medzi tínedžermi zvýšili povedomie o dôležitosti zodpovednej konzumácie alkoholu. Od založenia programu bolo celkovo oslovených 330,000 študentov. Ambasádori programu komunikujú pozitívny odkaz ohľadom zodpovedného prístupu k alkoholickým nápojom a poskytujú informácie počas študentských večierkov.                                                                                                                                         

Zapojte sa do debaty na Twitteri na @Pernod_Ricard a @EurActiv

#EADebates #ResponsibleParty

* Medzinárodnú štúdiu Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) realizuje Regionálna kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu naprieč krajinami EÚ každé štyri roky

Pre vstup na túto stránku musíte mať minimálne 18 rokov

V našej spoločnosti dbáme na zodpovedný prístup ku konzumácii alkoholu - viac na www.pisrozumom.sk, a preto používateľmi našich stránok môžu byť len osoby staršie ako 18 rokov.

Prosíme uveďte Váš VEK, ďakujeme.