Zamestnanci Pernod Ricard Slovakia oživili Železnú Studničku

Po piatich rokoch, kedy bol Responsib´ALL Day určený špeciálne na podporu zodpovednej konzumácie alkoholu, edukácii a prevencii v tejto oblasti, sme sa rozhodli ročník 2016 posunúť ešte ďalej. Venovali sme ho tzv. “sharing conviviality”, teda spoločne zdieľanej pohostinnosti a aplikácii do štyroch oblastí angažovanosti, ktoré definujú firemné štandardy skupiny Pernod Ricard.

Responsible Day je predovšetkým o zodpovednom prístupe a tímovej práci. Práve preto sa všetkých 18 000 zamestnancov Pernod Ricard Group zomklo, aby spoločnými silami dosiahli jediný cieľ – byť zodpovedný k svojmu okoliu a súčasne vytvoriť niečo, čo bude mať dlhodobý úžitok pre všetkých.

My, na Slovensku, sme si vybrali Mestské lesy Bratislava , ktorá spravujú aj obľúbenú a Bratislavčanmi hojne navštevovanú Železnú Studničku. Miestny amfiteáter na Partizánskej Lúke je využívaný na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Žiaľ, jeho stav bol neradostný.

Práve preto sme spojili svoje sily a vyhrnuli si rukávy – všetkých 37 zamestnancov Pernod Ricard Slovakia sa s odhodlaním pustilo do upratovania, maľovania a krášlenia. Po celodennom úsilí nám bol odmenou vynovený amfiteáter , ktorý bude slúžiť miestnej komunite, rodinám s deťmi, aj všetkým návštevníkom tejto vyhľadávanej lokality. Našu snahu ocenil aj viceprimátor mestskej časti Bratislava-Rača, Rastislav Žitný.

„Opäť som sa presvedčil a potešilo ma to, že naši zamestnanci chápu, čo Pernod Ricard Group definuje ako zodpovedné správanie. Okrem prehĺbenia vzťahov medzi zamestnancami som rád, že sme vytvorili niečo, čo prinesie úžitok skutočne všetkým. Myslím, že na výsledok našej práce môžeme byť právom hrdí,“ zhrnul snahu svojich kolegov a ich entuziazmus Erik Čížek, CEO Pernod Ricard Slovakia.