Dobré časy z dobrého miesta

Pernod Ricard uvádza svoj Plán pre Udržateľnosť & Zodpovednosť 2030

Skupina sa hlási k 8 kľúčovým záväzkom v rámci svojho podnikania: od zrna až po sklo.

Pernod Ricard Group, ktorej súčasťou je aj slovenská pobočka Pernod Ricard Slovakia, má snahu o trvalú udržateľnosť v centre svojho podnikania. Skupina preto uvádza Plán pre Udržateľnosť & Zodpovednosť 2030 ako súčasť svojho strategického plánu Transformácia & Zrýchlenie. V tomto pláne je stanovených 8 ambicióznych, no konkrétnych cieľov do roku 2030, ktoré podporujú zámery trvalo udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov (OSN).

Už od svojho založenia mala spoločnosť Pernod Ricard trvalú udržateľnosť v centre zájmu. Pred viac ako 50 rokmi zakladateľ skupiny Paul Ricard založil inštitút, ktorý prispieva k zachovaniu oceánov. Skupina a jej značky, ktoré má v portfóliu, tiež od roku 2010 podnikli mnohé kroky vedúce k výraznému pokroku pri dosahovaní environmentálnych cieľov.

“Na základe týchto predošlých úspechov je 8 nových záväzkov v oblasti udržateľnosti a zodpovednosti postavených na štyroch kľúčových oblastiach: starostlivosť o teritórium-krajinu, oceňovanie ľudí, recyklácia a zodpovedné podávanie a konzumácia alkoholu,” hovorí CEO slovenskej pobočky Erik Čížek a dodáva: “Tieto oblasti reflektujú základné otázky, ktoré sú aktálne nielen pre skupinu Pernod Ricard Group, ale aj pre celý svet – či už je to napríklad zmena klímy, ľudské práva alebo znižovanie výroby odpadu. Veríme, že práve zmenou vychádzajúcou od jednotlivcov cez firmy a spoločnosti až po skupiny a štáty sa nám podarí urobiť maximum pre dobré časy spoločnosti aj planéty.”

Na podporu spustenia novej stratégie pripravila spoločnosť Pernod Ricard Group tiež film, do ktorého sa zapojilo 52 hrdých zamestnancov skupiny a je ho možné vidieť tu https://youtu.be/H2lmZ59rO_s.

Pre vstup na túto stránku musíte mať minimálne 18 rokov

V našej spoločnosti dbáme na zodpovedný prístup ku konzumácii alkoholu - viac na www.pisrozumom.sk, a preto používateľmi našich stránok môžu byť len osoby staršie ako 18 rokov.

Prosíme uveďte Váš VEK, ďakujeme.