Zodpovedný prístup k alkoholu: Pernod Ricard predstavuje inovovaný systém “The Smart Barometer”. Táto iniciatíva je v súlade so smernicami OSN vzťahujúcimi sa k cieľom trvalo udržateľného rozvoja (SDG n°3): “Good Health and Well-being”

Ambiciózna angažovanosť

 Spoločnosť Pernod Ricard spolu s ďalšími poprednými firmami na trhu s vínom, pivom a destilátmi sa od roku 2013 zaviazala dodržiavať pravidlá programu zameraného na prevenciu nadmernej a nevhodnej konzumácie alkoholických nápojov. Výsledkom tejto dohody  je 5 záväzkov a vypracovanie rozsiahleho plánu implementácie na obdobie piatich rokov. Ide o: 

·  Zníženie konzumácie alkoholických nápojov maloletými

·  Zosilnenie a rozšírenie najlepších marketingových nástrojov smerom k zodpovednej konzumácii alkoholu

·  Poskytnutie informácií pre spotrebiteľov a rozvoj zodpovednej inovácie produktov

·  Boj proti alkoholu za volantom

·  Získanie podpory maloobchodníkov v tejto iniciatíve.

Každá z týchto aktivít bude meraná kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (KPIs), ktoré sú monitorované na lokálnej, regionálnej aj celosvetovej úrovni. Internetová stránka The Smart Barometer umožňuje vyhodnotenie príspevkov sesterských skupín vzťahujúcich sa ku každému bodu tohto plánu v reálnom čase a zároveň podrobne zobrazuje mnohé uskutočnené iniciatívy po celom svete, rovnako ako fotografie, videá a grafické spracovanie týkajúce sa tohto projektu.

  Všetci zdieľame spoločný názor, ktorý spočíva v tom, že radosť z nadmernej konzumácie alkoholu nikto nemá. Každý jeden náš zamestnanec zohráva rolu veľvyslanca týchto záväzkov. Vďaka systému The Smart Barometer, čo je unikát v tejto oblasti, sa každému otvára možnosť priebežne kontrolovať výsledky dosiahnuté kolektívne, či individuálne,” dodal Alexandre Ricard, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Pernod Ricard Group.                                                                                                                             

Jasné a podrobné výsledky, vďaka ktorým sa zosúlaďujú iniciatívy celej skupiny 

 Sekcia „Výsledky“ umožňuje sledovať priebeh dosiahnutých výsledkov v rámci jednotlivých záväzkov na celosvetovej, regionálnej a národnej úrovni. Následne, hneď ako sa vykonajú konkrétne kroky, sa znázornia KPI ako percentá celkového priebehu výkonnosti týchto výsledkov. Výsledky sú tak sledované a overené najprv na regionálnej úrovni a následne ústredím. 

 Sekcia „Iniciatívy“ podrobne popisuje konkrétne dokončené projekty v celosvetovom meradle, ktoré sú zaradené do príslušných kategórií, napr.:

preventívna kampaň ‘No Ikki’ predstavená v Japonsku za účelom boja proti nadmernej konzumácii alkoholu maloletými a mladými ľuďmi (od roku 2014).

iniciatíva spoločnosti Pernod Ricard Brazil za účelom zníženia rizík v súvislosti s pitím počas tehotenstva v nadväznosti na kampaň Pediatrickej asociácie mesta Sao Paulo v čase karnevalu v roku 2015.

 The Smart Barometer šikovný nástroj dostupný pre každého                                                                                      

Konkrétne kroky sa zapracujú do merateľných štatistík, čím sa Smart Barometer stáva niečím oveľa viac, ako len správou o postupe. Zrodil sa smart nástroj, ktorý zdieľa najlepšie metódy a projekty – nie je teda len zdrojom inšpirácie, ale najmä reálnym iniciátorom vykonania konkrétnych krokov na dosiahnutie našich cieľov a plánov pre všetky naše dcérske skupiny aj členov.

 Pre ďalšie informácie prosím navštívte stránku

https://smartbarometer.pernod-ricard.com/

 Zistite viac o 5 záväzkoch:

 http://www.producerscommitments.org/